NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Informacja publiczna o ilości etatów na stanowiskach zarządzających,
kierowniczych,administracji oraz egzaminatorów w PORD Gdańsk

03 stycznia 2021