26 listopada 2021

Dyrektor WORD w Ciechanowie podpisuje porozumienie w kwestii podziału środków finansowych na wynagrodzenia z Międzyzakładowym Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, z całkowitym pominięciem naszej Organizacji. Takie postępowanie to nieprzestrzegania art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych i tym samym działanie, które nosi znamiona utrudniania prowadzenia działalności związkowej. Z tej perspektywy wystąpienie z żądaniami wobec Dyrektora WORD w Ciechanowie to efekt nieliczenia się z naszą Organizacją. Powstaje kluczowe pytanie: kto eskaluje problem? Dlatego też piszemy do Zarządu Województwa licząc na jakieś działania naprawcze. Druga kwestia to przeniesienie naszego członka, Pani Iwony Jabłeckiej, wieloletniego pracownika sekretariatu do Biura Obsługi Klienta - doszło do tego w dniu, w którym Pan Dyrektor otrzymał nasze pismo w kwestii reprezentowania Organizacji przez Panią Iwonę Jabłecką. Czy to przypadek? W pamięci mamy cały czas w jaki sposób został potraktowany inny nasz członek, Pan Krzysztof Piechna. W przypadku bierności Zarządu Województwa, tzn. nie podjęcia działań zaradczych, będziemy zmuszeni się bronić. Jedną z możliwości jest zgłoszenie sprawy do Prokuratury, możemy też zorganizować manifestację. Na pewno nie pozwolimy się traktować w taki sposób. Basta.

 

Informujemy Zarząd o nieprawidłowościach w WORD Ciechanów

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD