08 maja 2021
Poniżej kolejne dane uzyskane przez naszego Przewodniczącego Pana Radosława Banaszkiewicza na podstawie wniosku o uzyskanie dostępu do danych osobowych (pierwsze zdjęcie), wysłanego do wszystkich ośrodków egzaminowania w Polsce. Wcześniejsze informacje skwitowaliśmy stwierdzeniem "w głowie się nie mieści". Na to co prezentujemy teraz brakuje już określenia w naszym słowniku. To próba zorganizowanej akcji przeciwko naszej Organizacji działającej zgodnie z obowiązującym prawem.
Kto jest autorem tego pisma skierowanego do Dyrektorów WORD-ów?
Komu zależy na "zamknięciu ust" Przewodniczącemu oraz Organizacji?
Dlaczego w akcję przeciwko Przewodniczącemu i Organizacji angażowane jest Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów?

 

Instrukcja dla Dyrektorów WORD-ów

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD