08 lipca 2022

Dzięki zaangażowaniu naszego członka z WORD Olsztyn, Pana Daniela Gadzińskiego, Poseł na Sejm RP Iwona Arent wystosowała interpelacje do Ministra Infrastruktury w sprawie wynagrodzeń egzaminatorów.

 

Interpelacja poselska do Ministra Infrastruktury

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD