09 listopada 2023

Chronologia wydarzeń

 

1. Dyrektor MORD Kraków rozwiązuje umowę z naszym reprezentantem Panem Jakubem Bieniasiem mimo braku zgody naszej Organizacji

2. Nasz członek składa pozew do Sądu Pracy.

3. Pierwsza rozprawa ma miejsce ponad 1,5 roku od momentu rozwiązania umowy. Sądowi udało się przesłuchać tylko część świadków.

4. Przed rozprawą sądową mecenas Pana Bieniasia składa wniosek o zabezpieczenie.

5. Na posiedzeniu niejawnym Sąd podejmuje postanowienie o zabezpieczeniu czyli o natychmiastowym powrocie do pracy.

 

Wydaje się nam, że to jest pierwszy taki wyrok w Polsce na podstawie nowych przepisów. Koniec ze zwalnianiem reprezentantów związkowych.

 

Jakub Bieniaś wraca do pracy

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD