14 listopada 2023

W związku z postanowieniem Sądu Pracy Pan Jakub Bieniaś wrócił do pracy w MORD Kraków. 

Powrót oznacza, że Pan Jakub Bieniaś ponownie zostaje reprezentantem Organizacji w MORD Kraków.

Cieszymy się, że tak wartościowy działacz znowu będzie mógł się podjąć pracy na rzecz pracowników tego Ośrodka oraz na rzecz przestrzegania prawa w tym zakładzie pracy.

Tacy ludzie są bezcenni ze względu na posiadaną wiedzę oraz determinację w działaniu. 

Panie Jakubie może Pan liczyć na pełne wsparcie ze strony Zarządu Organizacji. Mamy nadzieję, że Pana zaangażowanie nie będzie mniejsze niż to przed zwolnieniem z pracy. Jest wiele rzeczy do zrobienia w MORD Kraków.

Jakub Bieniaś znowu reprezentuje Organizację

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD