19 października 2021

Chronologia wydarzeń była taka:

1. Wystąpienie PIP w Bydgoszczy z 18 maja 2021 roku.

2. Nasz wniosek na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej do PIP w Bydgoszczy o udostępnienie odpowiedzi Dyrektora WORD w Toruniu na to wystąpienie.

3. Odmowa PIP w Bydgoszczy udostępnienie tej odpowiedzi naszej Organizacji bo Dyrektor WORD w Toruniu nie jest funkcjonariuszem publicznym.

4. Skarga naszej Organizacji do WSA w Bydgoszczy, ponieważ każdy dyrektor ośrodka egzaminowania jest funkcjonariuszem publicznym.

5. Pismo PIP w Bydgoszczy, w którym Inspektor przeprasza nas, że nie udzielił nam wnioskowanej informacji (pismo poniżej).

Wszystko trzeba "wyrywać z gardła" ale będziemy konsekwentni. Wiemy, że musimy być cierpliwi. Skargę oczywiści wycofamy, jednakże pod jednym warunkiem, że otrzymamy w terminie (przewidzianym ustawą o dostępie do informacji publicznej) odpowiedź Dyrektora WORD na drugie wystąpienie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy z 13 sierpnia 2021 roku. 

Umieszczamy również odpowiedź Dyrektora na wystąpienie PIP w Bydgoszczy z 18 maja 2021 roku. To co nam się rzuciło w oczy najbardziej to ten fragment: "W WORD Toruń nie mają miejsca, działania, czynności, praktyki polegające na mobbingu. Nie zmienia tego faktu okoliczność powtarzanych doniesień, zniesławień ze strony pojedynczych lub byłych egzaminatorów, działających w złej wierze lub dla własnej korzyści (pozew o odszkodowanie)."

Kiedy to się skończy? Kto to zatrzyma? Cały czas sugestie, niedomówienia, pomówienia. Gdzie się Pan tego nauczył?

Przypomnimy więc Panu Dyrektorowi. Walczymy o powrót do pracy egzaminatorów zwolnionych z pracy wbrew obowiązującemu prawu. Tylko tyle albo aż tyle. Tu nie chodzi o żadne korzyści. Tu chodzi o elementarną sprawiedliwość Panie Dyrektorze.

Jednak PIP przekazał nam odpowiedź Dyrektora na wystąpienie inspektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD