NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Jesteśmy również w Białymstoku

Śpieszymy podzielić się dobrą nowiną:  nasza organizacja rozwija się coraz dynamiczniej. Na mapie się robi coraz bardziej zielono. To dobrze. To daje szanse na postawienie przez związkiem większych celów, już nie tylko tych dotyczących poszczególnych ośrodków. Od 7 października 2020 roku działamy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku. Mamy nadzieję, że Dyrektor tego zakładu obierzę kurs na współpracę i kompromis a nie drogę na konflikt i walkę.

 

 

12 października 2020