14 listopada 2021

Wykorzystamy te dane w trakcie spotkania z ministerialnym mediatorem. Różnicowaniu wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości powinien służyć np. staż pracy. Każdy pracodawca może również wykorzystać inne metody doceniania poszczególnych pracowników, temu służą z kolei premie lub nagrody. Zwrócimy na pewno na ten aspekt uwagę Pana Mediatora.

 

Jutro mediacje w WORD Krosno

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD