23 lutego 2023

Dyrektor WORD Rzeszów chce ustalać z naszą Organizacją podział środków na wynagrodzenia, które już rozdysponował wcześniej. Co więcej rozdysponował je tuż po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która wykazała, że nie konsultuje podziału środków na wynagrodzenia ze związkiem zawodowym i w wyniku której został zobowiązany do przestrzegania art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych. 

Tak tak.

To nie żart. Środki, które rozdysponował już wcześniej. 

Póki S80 ma coś do powiedzenia to tak nie będzie. Może wreszcie przełożeni tego Dyrektora podejmą jakieś działania dyscyplinujące tego pryncypała.

Dlaczego osoba, która nie przestrzega prawa pozostaje bezkarna?

 

Już się do bezczelności przyzwyczailiśmy

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD