02 lutego 2023

Od 1 stycznia 2023 roku każda skarga czy wniosek składany do Państwowej Inspekcji Pracy musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym, poufnym bądź osobistym.  Trochę to utrudnia ale tylko trochę.

 

Już zwykłym mailem skargi nie złożymy

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD