11 kwietnia 2024

Przypominamy:

1. Radosław Drwęski pracownik WORD Toruń, reprezentant Organizacji został zwolniony z pracy ponieważ ośmielił się złożyć do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Dyrektora WORD w Toruniu.

2. Radosław Drwęski przegrywa w sądzie 1 instancji i 2 drugiej instancji. Z orzeczeń sądów wynika, że Dyrektor miał prawo zwolnić mimo, że Pan Radosław Drwęski był objęty szczególną ochroną stosunku pracy i mimo tego, że poprzez zawiadomienie realizował obowiązek wynikający z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

3. Radosław Drwęski składa skargę kasacyjną.

Trzeba walczyć o sprawiedliwość. Trzeba wierzyć do końca, że prawda wygra.

Zostaje nam jeszcze Strasburg. Idziemy do końca.

Zło (diabeł) nie może triumfować!!!!!!!!

 

Kasacja w sprawie Radosława Drwęskiego złożona

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD