24 lutego 2023

Nie mamy innego wyjścia.

Wiemy, że robią z Nas jakiś ekstremistów. Pragniemy zapewnić, że nimi nie jesteśmy. Działamy jedynie tak jak powinny działać związki zawodowe. Głównym naszym celem jest walka o warunki płący i pracy pracowników. Nie możemy tego robić w sytuacji gdy pracodawca nie przestrzega ustawy o związkach zawodowych. W tym przypadku po raz kolejny Dyrektor nie uzgadnia z nami zasad podziału środków na wynagrodzenia. Robi co chce. Jednemu da więcej innemu mniej.

To się nadaje do prokuratury. To nosi znamiona utrudniania działalności związkowej. To się nadaje do mediów. Poczekamy bo liczymy na opamiętanie się, w szczególności ze strony Zarządu Województwa, który jak się wydaje rozpostarł nad Dyrektorem polityczny parasol ochronny.

Liczymy, że tym razem Zarząd Województwa zrobi coś w tej sprawie. Więcej niż uznanie, że nie ma podstaw do uznania skargi za zasadną.

 

Kolejna skarga na Dyrektora WORD Rzeszów

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD