28 maja 2022

Pisaliśmy skargi do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, że plac manewrowy MORD Kraków przy ulicy Nowohuckiej nie spełnia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pisaliśmy skargi do Marszałka Województwa Małopolskiego, że plac manewrowy MORD Kraków przy ulicy Nowohuckiej nie spełnia podstawowych zapisów Rozporządzenia Ministra w sprawie egzaminowania (nie jest odgrodzony od pozostałej części ośrodka, poruszają się po nim osoby nieupoważnione oraz pojazdy inne niż egzaminacyjne).

Wydarzenie z dnia 17 maja 2022 roku potwierdza nasze zarzuty wystosowane w powyższych skargach.

W dniu 17 maja 2022 roku spod kosiarki wystrzelił kamień rozbijając szybę w pojeździe egzaminacyjnym, w którym kandydat na kierowcę wykonywał zadania nr 2 czyli jazda pasem ruchu. Powstają dwa zasadnicze pytania:

1. Dlaczego koszenie odbywało się w trakcie egzaminów?

2. Dlaczego na placu manewrowym pozwolono przebywać osobie, która kosiła trawę?

Przypominamy, że MORD Kraków ma bardzo rozbudowaną kadrę zarządzającą i kierowniczą. Tyle osób odpowiedzialnych za organizację pracy a i tak dochodzi do niebezpiecznego wydarzenia. 

Przypominamy, że Dyrektor MORD w Krakowie, zwolnił nam reprezentanta związku za rzekome nieprzestrzegania Regulaminu Pracy. 

Za organizację pracy w MORD Kraków odpowiada pracodawca czyli Dyrektor. Czy Zarząd Województwa Małopolskiego podejmie jakieś działania? Oczywiście, że nie bo większość dyrektorów to działacze partyjni i mają parasol ochronny. Ale my będziemy cierpliwie wszystkie odpowiedzi zbierać. Wiemy co później mamy z nimi zrobić. W naszym przypadku nie ma mowy, że jakikolwiek organ wykręceniu się byle pismem.

 

Kolejna skarga na MORD Kraków

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD