16 lutego 2023

Nasz Przewodniczący zdając sobie sprawę jak bardzo jego działalność związkowa przeszkadza co niektórym personom, jak wielu ludzi cieszyłoby się gdyby zamilkł postanowił po raz kolejny wystąpić na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych do Marszałka Województwa Łódzkiego z wnioskiem o udostępnieni wszystkich skarg złożonych na jego osobę.

No i  okazało się, że jest kolejna laurka. Bo to chyba należy uznać za laurkę. Ta skarga to ujadanie osoby, która swoim mackami, koneksjami na dzień dzisiejszy nie może zrobić krzywdy naszemu Przewodniczącemu. To wyraz bezradności osoby, która nie może mieć wpływu na działania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność - 80 w WORD. 

Skarga została zanonimizowana więc autor nie jest znany. Styl pisania jest nam jakby znany, ale może tylko nam się tak wydaje. To styl osoby bazujący na ogólnikach, sugestiach, insynuacjach, pomówieniach, a nawet kłamstwach. To styl osoby zapatrzonej w siebie, wpatrzonej w swoją wielkość, nieomylnej, despotycznej, nieznoszącej sprzeciwu. To styl osoby zniszczonej przez wieloletnie posiadanie władzy, władzy nad ludźmi. 

Autor tej skargi powinien mieć na imię NARCYZ, i powinien śpiewać piosenkę zespołu Łzy pt. "Narcyz się nazywam". A może śpiewa....

Celem tej skargi jest utrudnienie funkcjonowania naszego Przewodniczącego w jego miejscu pracy czyli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi. Autor zapewne chciałby żeby Marszałek Województwa Łódzkiego na jej podstawie podjął jakieś radykalne działania względem Radosława Banaszkiewicza pracownika WORD w Łodzi. Czy swój cel osiągnie czas pokaże.

Umieszczamy treść skargi bo w zasadzie uznaliśmy je za hymn pochwalny dla naszego Przewodniczącego. Bo nic tak nie denerwuje jak właściwie działające związki zawodowe, niezależny Przewodniczący, na którego nie można znaleźć haków. Z punktu widzenia pracodawcy najlepsze związki to związki żółte, ułożone, realizujące wolę Jaśnie Nam Panującego. Wasze niedoczekanie.

Czy ktoś się domyślił kto jest autorem skargi?

Kolejna skarga na naszego Przewodniczącego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD