07 lutego 2023

Kolejny hit

1. W dniu 4 stycznia 2023 roku składamy do Zarządu Województwa skargę na Dyrektora WORD w Rzeszowie, w związku z nieprzestrzeganiem przez niego art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych.

2. W dniu 31 stycznia 2023 roku Marszałek stwierdza, że nie znajduje podstaw do uznania skargi za zasadną. Ciężko znaleźć cokolwiek w sytuacji gdy rozpatrzenie skargi sprowadziło się do zebrania wyjaśnień od Dyrektora i o dziwo od drugiego związku działającego w WORD Rzeszów.

3. Pismem z 25 stycznia 2023 roku Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała nas, że Dyrektor nie przestrzega art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych.

4. Piszemy więc 5 lutego 2023 skargę do Sejmiku Województwa Podkarpackiego na nienależyty nadzór nad WORD Rzeszów przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 I czekamy na rozwój wydarzeń. Może ktoś się zainteresuje wreszcie!!!!

Kolejna skarga na Zarząd Województwa

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD