19 października 2021

To się w głowie nie mieści. Dyrektor WORD w Toruniu stawiał się ponad ustawodawcą i zabraniał (poprzez swoje zarządzenie) wjazdu na egzamin państwowy autom Ośrodków Szkolenia Kierowców ze względu na reklamy umieszczone na nich. Co więcej wymuszał posiadanie ubezpieczenia AC, które nie jest przecież obowiązkowe. Poniżej umieszczamy skargę jednego z toruńskich OSK na Dyrektora WORD w Toruniu, zarządzenie Dyrektora WORD w Toruniu oraz odpowiedź na skargę Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Zastanawia jedna rzecz: dlaczego skarga nie została uznana za zasadną? Będziemy oczywiści o to pytać Pana Marszałka. 

Wszyscy egzaminatorzy wiedzą, że kandydaci na kierowców lepiej sobie radzą na egzaminie gdy mogą go zdawać na pojeździe na którym się uczyli. Powstaje więc pytanie: dlaczego Dyrektor WORD bezprawnie utrudniał zdawanie egzaminów na pojazdach OSK? Zaznaczamy, że Dyrektor WORD w Toruniu był wówczas Prezesem Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD a obecnie jest członkiem Zarządu tej instytucji. 

 

 

Kolejne dowody na bezprawne działania Dyrektora WORD w Toruniu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD