07 grudnia 2020

W związku z faktem, że:

- na naszego członka (egzaminatora) w WORD Krosno została nałożona kara nagany za to, że kandydat na kierowcę przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle i tym samym wg Dyrektora WORD w Krośnie egzaminator nie przestrzegał przepisów dotyczących BHP

postanowiliśmy napisać kolejny list do Ministra Infrastruktury. Ta kara nagany to w naszym odczuciu do już nie patologia tylko zamach na ludzi wykonujących ten zawód. Determinacja niektórych Dyrektorów w relacjach z egzaminatorami godna podziwu. Walka trwa.

 

 

Kolejne pismo w sprawie patologii w WORD

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD