01 grudnia 2023

Poniżej przedstawiamy stanowisko naszej organizacji w sprawie zamiany sposobu ustalania podwyżek wynagrodzeń pracownikom WORD Katowice. Wzrost wynagrodzeń będzie ustalany kwotowo, a nie procentowo, czyli tak jak zostało zawarte porozumienie postrajkowe. Wiadomość o wzroście wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r. jest tym bardziej pozytywna, że poprzednia podwyżka wynagrodzeń (z września 2023 r.) nie będzie zaliczona, że została wypłacona na poczet obecnej podwyżki.

 

 

Kolejne podwyżki wynagrodzeń w WORD Katowice od 1 stycznia 2024 r.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD