12 lipca 2021

Po raz kolejny Dyrektor WORD w Toruniu wzywa nas do usuwania. Nic nie będziemy usuwali. Wręcz przeciwnie będziemy na bieżąco informowali opinię publiczną o wszelkich nieprawidłowościach. Wszelkie informacje przez Nas umieszczane są prawdziwe i oparte na faktach. Coraz więcej instytucji państwowych (PIP, Prezes UODO) potwierdza nasze zastrzeżenia co do sposobu zarządzania ośrodkiem egzaminowania w Toruniu. Szanowny Panie Dyrektorze Staszczyk rozumiemy chęć wykorzystania środków publicznych (ośrodka) przeciwko Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ Solidarność-80 w WORD oświadczamy jednakże, że krytyka z naszej strony dotyczy Pańskiego stylu zarządzania zakładem i nie jest naszym zamiarem niszczenie (naruszenie) dóbr osobistych WORD w Toruniu. Wręcz przeciwnie poprzez nasze działania chcemy ratować wizerunek tego Ośrodka. Wzywamy Pana do samodzielnego poniesienia kosztów procesowych przeciwko naszej Organizacji i nieuszczuplanie "kasy" zakładowej (przypominamy, że WORD Toruń przyniósł potężną stratę finansową w 2020 roku). Mamy nadzieję, że wytoczenie sprawy przeciwko Organizacji czy naszemu Przewodniczącemu spowoduje, że środki masowego przekazu jeszcze bardziej zainteresują się sytuacją wokół WORD w Toruniu.

 

Kolejne wezwanie do usuwania

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD