17 kwietnia 2023

Po województwie łódzkim, tym razem w województwie dolnośląskim udało się związkom działać wspólnie i w porozumieniu.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników WORD i Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ Solidarność - 80 w WORD w związku z treścią uchwały w sprawie wynagrodzeń egzaminatorów, która ma zostać przyjęta na sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 20 kwietnia 2023 roku, skierowały wspólne pismo do:

- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

- Przewodniczącej Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa 

-  Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku

Nie jesteśmy zdziwieni tempem działania Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 13 kwietnia 2023 otrzymaliśmy treść uchwały przygotowanej po dokonaniu konsultacji społecznych, którą w dniu 20 kwietnia 2023 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego ma ją przyjąć. 

Wiele rzeczy nie podoba się egzaminatorom w treści stąd pisma związkowe do powyżej wskazanych osób.

 

Kolejne wspólne działanie związkowe. BRAWO

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD