20 października 2022

Z cyklu: "Historia pewnego egzaminu"

Kara nagany została nałożona na egzaminatora za słowa wypowiedziane podczas omawiania egzaminu. Wynik tego egzaminu był pozytywny, osoba egzaminowana po egzaminie podziękowała „serdecznie”, nie wniosła żadnych uwag ani skargi na egzamin. Egzaminator nadzorujący zatrudniony w WORD Tarnobrzeg kilka dni po rozmowie z „mocną różnicą zdań” z egzaminatorem, który przeprowadził ten egzamin, „przypadkiem” w ramach kontroli trafił na to rzekome nieakceptowalne „przewinienie” i zgłosił sprawę do dyrektora. Decyzja natychmiastowa – nagana. Żadne argumenty nie odnoszą skutku. Decyzja sądu I instancji to uchylić nałożoną karę (poniżej). Ale oczywiście Dyrektor WORD Tarnobrzeg składa apelacje od tego wyroku (w końcu wszystkie opłaty idą ze środków publicznych). Apelacja zostaje odrzucona (poniżej)

Kilka słów z uzasadnienia wyroku:

„Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że nałożona na pracownika kara nagany była nieadekwatna do rodzaju naruszenia obowiązków pracowniczych. Fakt, nałożenia na powoda kary porządkowej nie był wynikiem złożonej przez egzaminowaną ….. skargi, co ma istotne znaczenie w sprawie, bowiem wynika z tego, że nie odebrała ona zachowania powoda w sposób negatywny.”

„… w ocenie Sądu, pracownik nie może ponosić konsekwencji nieadekwatnych do okoliczności.”

„Przy naruszeniu obowiązków pracowniczych należy brać pod uwagę konkretny czyn pracownika, za który pracodawca może nałożyć karę porządkową w ciągu dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego. W związku z tym, wybór rodzaju kary porządkowej nie może być podyktowany całokształtem oceny zachowania pracownika a może jedynie odnosić się do konkretnego czynu.”

Brawo Panie Jacku. To kolejny sukces naszego członka. Nie wolno się poddawać. Trzeba walczyć. Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ Solidarność - 80 w WORD zawsze chętnie pomoże. To kolejny dowód na to, że utrzymywanie obecnej zależności egzaminatorów od dyrektorów prowadzi do poważnych zagrożeń dla tej grupy zawodowej. W ogóle obserwujemy w województwie podkarpackim jakąś tendencję do bezzasadnego udzielania nagan.

 

 

Kolejny dowód na to, że trzeba walczyć

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD