25 marca 2023

To już jakaś plaga w ośrodkach egzaminowania. Po dyrektorach z WORD Krosno, WORD, Rzeszów, WORD Tarnobrzeg, MORD Kraków następny dyrektor nie uzgadnia podziału środków na wynagrodzenia ze związkiem zawodowym.

 

 

Kolejny Dyrektor nie przestrzega art. 27 ust. 3

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD