22 kwietnia 2021

Poniżej pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z którego wynika, że Dyrektor WORD w Toruniu w 2020 roku uzyskał nagrodę roczną w wysokości jednokrotności wynagrodzenia miesięcznego (wg naszych obliczeń to około 17 tysięcy złotych, co wynika z faktu, że wynagrodzenia Dyrektora WORD w Toruniu to 3,3 - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw) mimo, że w 2020 roku WORD Toruń osiągnął stratę finansową w wysokości 1 625 453, 57 złotych. Zakładamy, że zła sytuacja WORD Toruniu była znana Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a przede wszystkim Dyrektorowi tego Ośrodka. Mimo to nagroda została przyznana. Szokuje wysokość nagród w poszczególnych latach. Bulwersuje fakt, że Dyrektor WORD w Toruniu to Prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, które dąży do podniesienia opłaty za egzamin ze względu na złą sytuację finansową ośrodków egzaminowania, wręcz uzależnia rezygnację z piastowania funkcji prezesa tego stowarzyszenia od doprowadzenia do podniesienia ceny za egzaminy na prawo jazdy (poniżej dokument który o tym mówi). Powstaje również pytanie jaki wpływ na finanse toruńskiego ośrodka będą miały dyscyplinarne zwolnienia pracowników reprezentujących Organizację Międzyzakładową nr 60 NSZZ "Solidarność"-80 w WORD wobec pracodawcy. Będziemy w  tych sprawach po raz kolejny pisać do Ministra Infrastruktury, spróbujemy również sprawą zainteresować media. 

Kolejny Dyrektor z nagrodą mimo straty ośrodka w 2020.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD