NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Kolejny list otwarty do Ministra Infrastruktury

List w którym wskazujemy Ministrowi Infrastruktury  jakich abstrakcyjnych/sprzecznych  decyzji przełożonych i komórek nadzoru doświadczają egzaminatorzy.

 

 

08 marca 2021