NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Kolejny ośrodek z nierównościami w wynagrodzeniach

Czegoś nie rozumiemy. Te same kwalifikacje, ta sama ilość pracy (w związku z zapisami § 13 Rozporządzenia w sprawie egzaminowania) a różne wynagrodzenia. Za jednakową pracę przysługuje równe wynagrodzenie, a w MORD Nowy Sącz np. w III grupie zaszeregowania najniższe wynagrodzenie zasadnicze to 3000 złotych a najwyższe 4000 złotych. 1000 złotych to jest przepaść. Czy tak samo jest we wszystkich innych ośrodkach egzaminowania w Polsce?

 

 

14 listopada 2021