27 lutego 2024

Wszyscy dyrektorzy Ośrodków mogą udzielić informacji o zarobkach egzaminatorów. Nawet pryncypał z Torunia się nauczył przestrzegać ustawy o dostępie do informacji publicznej, po 6 wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzających jego bezczynność. 

Nie wiemy co o tym myśleć. Wszyscy udzielają a jeden przedłuża proces udzielenia prostej informacji publicznej.

Hitem jest to, że wszyscy dyrektorzy dysponują informacją o zarobkach egzaminatorów a jeden nie dysponuje.

Zaczynamy wątpić w kompetencje tego dyrektora. W jaki sposób zarządzać zakładem bez tak podstawowej informacji. Musimy o tym fakcie poinformować Marszałka. Nie może być tak, że dyrektor nie posiada tak kluczowych informacji. 

Im bardziej ktoś nie chce udzielić informacji publicznej tym bardziej my chcemy ją uzyskać. Po powstaje u nas pytanie: dlaczego nie udziela informacji? Powstaje u nas wiele pytań wtedy. 

 

Kolejny uczeń pewnego pryncypała?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD