20 lipca 2021

Z pisma wysłanego do naszej Organizacji przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu wynika, że "stawka osobistego zaszeregowania" to wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z funkcją wykonywaną przez pracownika lub zajmowanym przez niego stanowiskiem. W związku z tym nie rozumiemy dlaczego niektórzy dyrektorzy ośrodków egzaminowania przyjęli zasadę, iż wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania dotyczy wyłącznie wynagrodzenia miesięcznego bez dodatków (zwłaszcza dodatku zadaniowego, bez którego egzaminator nie może wykonywać swoich obowiązków). Oczywiście PIP odsyła nas do sądów pracy. Na całe szczęście takich ruch wykonaliśmy już dawno. Sprawa toczy się w Sądzie Pracy w Krakowie. Czekamy na rozstrzygnięcie.  W Polsce nie mamy prawa precedensu ale mamy nadzieję, że wyrok z Krakowa pozwoli na łatwiejsze dochodzenie swoich praw przez egzaminatorów pozbawionych części wynagrodzenia w okresie postoju.

 

Kontrola PIP w sprawie postojowego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD