22 listopada 2021

Po pierwsze błąd w piśmie WORD Toruń w kwestii zarobków egzaminatorów można zakwalifikować do tych z grupy "drobnych przejęzyczeń" (patrz skecz aktora Kowalewskiego).

Po drugie w naszym wpisie, a nie we wpisie Pana Banaszkiewicza. "Uwypuklamy", że związki zawodowe to nie są totalitarne organizacje gdzie wszystko zależy od jednej osoby, nie można ich również mylić z jednostkami samorządowymi, w których często wszystko zależy od woli jednego człowieka.

Po trzecie Dyrektor WORD w Toruniu przy innych wnioskach naszej Organizacji gdy uznał, że żądana informacja jest przetworzona oczekiwał wykazania szczególnego istotnego interesy społecznego. A w tym przypadku mimo uznania, że informacja jest przetworzona odpowiedzi na wniosek udzielił. To dowodzi, że Pan Dyrektor jak tylko chce to może udzielić informacji publicznej nawet wtedy gdy uzna, że żądana informacja jest informacją przetworzoną.

Korekta informacji publicznej


Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD