08 lutego 2022

Historia Krzysztofa Piechna to taka klasyka gatunku. Działacz naszej Organizacji na terenie WORD Ciechanów, objęty szczególną ochroną stosunku pracy, zostaje zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Dyrektor WORD w Ciechanowie podejmuje taką decyzję mimo, że nasza Organizacja nie wyraziła zgody na zwolnienie Pana Krzysztofa. Powód zwolnienia: ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych czyli przekazanie danych osobowych naszemu Przewodniczącemu (imię, nazwisko, kod 01.06) osoby ubiegającej się o prawo jazdy w WORD Ciechanów. Byliśmy przekonani, że to co zrobił nasz członek nie jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Wiedzieliśmy również, że Dyrektor nie miał prawa zwolnić naszego działacza bo związek nie wyraził na to zgody.  Nie pozostało jednak nic innego jak walczyć o sprawiedliwość w sądach. Wyrok I instancji korzystny dla naszego członka: przywrócenie do pracy i odszkodowanie w wysokości 14 688 złotych. Dyrektor oczywiście składa apelację i naraża swój zakład na kolejne koszta. Wyrok sądu II instancji również korzystny: oddala apelację oraz zasądza 1 470 złotych kosztów zastępstwa procesowego. Kto zapłaci za to wszystko? Oczywiście Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, przecież nie Pan Dyrektor. Bardzo łatwo się wydaje publiczne środki finansowe. To na pewno nie koniec tej sprawy, będzie ciąg dalszy. Organizacja poinformuje Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego jakie konsekwencje dla WORD Ciechanów przyniosła błędna decyzja Dyrektora tego zakładu pracy. Najważniejsze jest to, że Pan Krzysztof Piechna może kontynuować swoją karierę egzaminatora w WORD Ciechanów.

 

Krzysztof Piechna wraca do pracy w WORD Ciechanów

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD