11 lutego 2024

Powtórzymy po raz kolejny.

Władza wszelkiej maści liczy się tylko ze zorganizowanymi ludźmi/pracownikami.

Cieszymy się, że wszystkie organizacje pozarządowe reprezentujące egzaminatorów potrafią mówić jednym głosem.

Jeśli będziemy tak działali to efekty same przyjdą.

Dużo łatwiej 1200 egzaminatorom iść w jednym kierunku niż 700 tysięcy nauczycieli zrzeszonych w dziesiątkach związków zawodowych.

Próbujemy przebić się z tym przekazem od dawna. Tak dużo udało się zmienić w naszym zawodzie.

Nie rozumiemy dlaczego część egzaminatorów jest poza organizacją.

Przecież z wami moglibyśmy być dużo bardziej skuteczni.

Nie chce nam się wierzyć, że konieczność płacenia składki odciąga egzaminatorów od zrzeszania się.

Egzaminatorzy pomóżcie sobie i zapiszcie się do związku zawodowego.

Presja ma sens. Zobaczcie efekty.

W Ministerstwie Infrastruktury wszystkie 4 organizacje pozarządowe były jak jedna zaciśnięta pieść. Oby tak dalej to uda nam się przeprowadzić wszelkie konieczne zmiany wokół procesu egzaminowania.

 

KSE pisze do związków. Cieszymy się z korespondencji. 

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD