22 lutego 2021

W związku z faktem, że ktoś odwraca nam pisma związkowe w MORD Kraków, wiszące na tablicy związkowe, zostaliśmy zmuszeni do wystosowania pisma do Dyrektora tego Ośrodka, w którym wnioskujemy o ustalenie osoby/osób, które dopuściły się tego czynu. Uważamy, że to jest działanie nakierowane na skonfliktowanie naszej Organizacji z Dyrektorem MORD w Krakowie.

 

Kto utrudnia działalność Organizacji w MORD Kraków?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD