05 marca 2021

Marszałek Województwa Opolskiego w dobie pandemii przyznaje Dyrektorowi WORD w Opolu (ze środków finansowych Ośrodka) nagrodę w wysokości 20 000 złotych. Jednocześnie Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów występuje do Ministra Infrastruktury z postulatem zwiększenia opłat za egzamin na prawo jazdy. Chyba po to żeby były środki na jeszcze większe nagrody. Panie Ministrze problemy finansowe ośrodków egzaminowania to nie kwestia zbyt niskiej ceny za egzamin lecz kwestia stylu zarządzania tymi jednostkami. 

 

 

Kwestia nagrody rocznej dla Dyrektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD