NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Kwestia nagrody rocznej dla Dyrektora

Marszałek Województwa Opolskiego w dobie pandemii przyznaje Dyrektorowi WORD w Opolu (ze środków finansowych Ośrodka) nagrodę w wysokości 20 000 złotych. Jednocześnie Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów występuje do Ministra Infrastruktury z postulatem zwiększenia opłat za egzamin na prawo jazdy. Chyba po to żeby były środki na jeszcze większe nagrody. Panie Ministrze problemy finansowe ośrodków egzaminowania to nie kwestia zbyt niskiej ceny za egzamin lecz kwestia stylu zarządzania tymi jednostkami. 

 

 

05 marca 2021