28 grudnia 2023

Ewidentne polowanie na czarownice.

Żenujące pismo.

Osoby, które podsunęły to pismo Dyrektorowi Departamentu nie znają przepisów?

Muszą się posiłkować Policją żeby uderzyć w egzaminatorów?

Intencje są dla nas oczywiste.

Jak połączymy to z wytykaniem rzekomych błędów na egzaminach negatywnych, które powinny skutkować rzekomym wcześniejszym wynikiem negatywnym uzyskamy pełen obraz patologii w procesie egzaminowania oraz obraz warunków w jakich muszą pracować egzaminatorzy. Nieustanne polowanie na czarownice.

Jaki wpływ na egzaminatorów może mieć działanie inspektorów nadzoru, którzy doszukują się rzekomych błędów kandydatów na kierowców (w egzaminach zakończonych wynikiem negatywnym) i stwierdzają, że egzamin został przeprowadzony niezgodnie z przepisami?

Odpowiedź jest jedna: egzaminator staje się egzekutorem, zero - jedynkową maszyną.

Takie właśnie działania kształtują proces egzaminowania.

 

Mamy treść pisma wysłanego na Policję

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD