NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Marszałek jedno, Dyrektor drugie.

Marszałek Województwa Śląskiego w piśmie z 30 czerwca 2022 roku poinformował nas, że Dyrektor WORD Bielsko - Biała złożył "4 wnioski o unieważnienie egzaminów praktycznych na prawo jazdy zakończonych wynikiem pozytywnym".

Z kolei  "Dyrektor bielskiego WORD-u Mariusz Ogłoziński twierdzi natomiast, że decyzja urzędu marszałkowskiego, o której informuje Solidarność 80, dotyczy jego wniosku nie o unieważnienie egzaminu, a o wszczęcie postępowania wyjaśniającego". Sprawdzimy u źródła czyli u Marszałka Województwa Śląskiego. Poniżej treść odpowiedzi Marszałka oraz link do wypowiedzi Dyrektora.

Nagonka na egzaminatorów czy rutynowe działanie? - Wiadomości - Radio BIELSKO

 

 

 

04 lipca 2022