27 marca 2021

Pismo Ministra Infrastruktury skierowane do naszej Organizacji. Może lakoniczne i zdawkowe ale jakże odmienne od tych, które otrzymujemy od poszczególnych Dyrektorów. Niektórzy z nich posuwają się do stwierdzeń, że nękamy ich pismami na podstawie ustawy o informacji publicznej i ustawy o związkach zawodowych, że niszczymy wizerunek ośrodków egzaminowania. Jak przeciwne do tych zarzutów są słowa Ministra z poniższego pisma. Do tych Dyrektorów kierujemy następujące słowa: Organizacja będzie realizowała swoją ustawową rolę poprzez dostępne prawem środki. Będziemy również w dalszym ciągu informowali Ministra Infrastruktury o nieprawidłowościach i patologiach w procesie egzaminowania.

 

Minister ma inne zdanie niż niektórzy Dyrektorzy

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD