26 czerwca 2023

Próbujemy się dowiedzieć czy osoba piastująca stanowisko egzaminator nadzorujący w MORD Kraków spełniała/spełnia niezbędne warunki przewidziane przez Ministerstwo Infrastruktury do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

Minister wyraża się jednoznacznie:

"W związku z powyższym, w opinii Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, brak minimalnego stażu pracy (tj. 2 lata), na którejkolwiek z przedmiotowych kategorii, wyklucza możliwość ubiegania się o stanowisko egzaminatora nadzorującego."

W tym momencie czekamy na protokół z kontroli przeprowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Brak wymaganego doświadczenie w połączeniu z pełnieniem tej funkcji i podejmowaniem decyzji dotyczących pracy egzaminatorów jest według nas bardzo poważnym nadużyciem. Niedopuszczalnym wydaje się fakt, że osoba mająca nadzorować pracę egzaminatorów nie posiadała wymaganego stażu pracy na danej kategorii.

 

 

 

Minister stwierdza jednoznacznie

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD