NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Młot na czarownice

Treść niektórych punktów tego kodeksu etyki przeraża. Przeraża tym bardziej, że jest on wykorzystywany do nakładania kar porządkowych na egzaminatorów. Przeraża jeszcze bardziej gdy uzmysłowimy sobie, że na podstawie zapisów tego kodeksu pracy w zasadzie każde zachowanie egzaminatora może być uznane za niepożądane, niestosowne.

 

14 lutego 2022