14 listopada 2020
W dobie epidemii Covid19 Minister Infrastruktury chce dokonać zmian w Rozporządzeniu w sprawie egzaminowania i zwiększyć ilość osób egzaminowanych przez egzaminatora w ciągu dnia pracy.
Po pierwsze jest to igranie z życiem i zdrowiem egzaminatorów (część z nich jest zaawansowana wiekowo).
Po drugie jest to rezygnacja ze swoich pomysłów, które wyeliminowały wiele patologii w procesie egzaminowania.
 

 

Może Premier zatrzyma to szaleństwo

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD