06 kwietnia 2022

Chronologia wydarzeń.

Nasz członek, Pan Andrzej Wierzbicki, reprezentujący naszą Organizację wobec pracodawcy przeprowadził egzamin państwowy na kategorię B.

Kandydat na kierowcę uzyskał wynik negatywny za przejechanie przez skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Kandydat nie zgodził się z wynikiem egzaminu na prawo jazdy i złożył skargę na Pana Andrzeja.

Skarga została uznana przez Urząd Marszałkowski za bezzasadną.

I teraz najważniejsze. Co robi Dyrektor WORD w Krośnie?

Składa zawiadomienie na Policję, że Pan Andrzej dopuścił do przejazdu przez skrzyżowanie na czerwonym świetle oraz nakłada na Pana Andrzeja naganę ze względu na niezachowanie zasad BHP na tym egzaminie.

Pan Andrzej nie przyjął mandatu oraz odwołał się od nałożonej kary nagany do Sądu Pracy. Sprawa trwa już przeszło rok czasu.

Poniżej prezentujemy wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie, który uniewinnia Pana Andrzeja od zarzutu popełnionego wykroczenia.

Skarb Państwa musi zwrócić Panu Andrzejowi 1500 złotych tytułem zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem obrońcy w sprawie.

Wkrótce zakończy się sprawa o naganę oraz sprawa o naruszenie dóbr osobistych WORD w Krośnie przez naszego Przewodniczącego.

Tak się można bawić za publiczne środki!!!!! Solidarność - 80 w WORD nie ustanie w wykazywaniu patologii w ośrodkach egzaminowania.

Brawo Panie Andrzeju. Pańska sprawa pokazuje, że trzeba się przeciwstawiać niesprawiedliwości i walczyć o prawdę. Daje Pan przykład innym jak należy się w takiej sytuacji zachować. Zarządzanie strachem można się przeciwstawić tylko trzeba się zorganizować.

Na co idą środki publiczne!!!!!!!

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD