29 czerwca 2023

Dyrektor MORD w Krakowie przyznaje się, że egzaminator nadzorujący w MORD Kraków nie ma wymaganego 2 - letniego stażu na kategorię A.

Niebywałe.

Egzaminator nadzorujący w MORD Kraków opiniuje egzaminy, czyli pracę egzaminatorów, mimo, że nie ma do tego prawa, ponieważ nie powinien być egzaminatorem nadzorującym. Co więcej opiniował zachowania naszego członka, który został zwolniony z pracy. Na pewno w sądzie przedstawimy stosowne dokumenty.

Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z 22 czerwca 2023 wypowiedziało się jednoznacznie:

"W związku z powyższym, w opinii Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, brak minimalnego stażu pracy (tj. 2 lata), na którejkolwiek z przedmiotowych kategorii, wyklucza możliwość ubiegania się o stanowisko egzaminatora nadzorującego."

Kto jest odpowiedzialny za sytuację, w której egzaminatorem nadzorującym jest osoba, która nie spełnia warunków wymaganych przez Ministerstwo Infrastruktury?

Dyrektor na pewno otrzymał pismo z Ministerstwa. Czy egzaminator nie spełniający wymagań w dalszym ciągu jest egzaminatorem nadzorującym?

Czy Marszałek Małopolski poinformowany przez nas o zaistniałej sytuacji podjął jakieś działania?

Oczywiście jak zawsze będziemy sprawdzać. 

 

Nadzorujący, który nie powinien być nadzorującym!!!!

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD