26 kwietnia 2022

Chronologia wydarzeń:

2014 - Dyrektor WORD w Warszawie dostaje nagrodę roczną za 2013 rok w wysokości 15 675 złotych nagrody

lipiec 2014 - Dyrektorem WORD w Warszawie zostaje Dariusz Szczygielski.

2015 - Nowy Dyrektor WORD w Warszawie dostaje nagrodę ponad dwukrotnie większą niż jego poprzednik w wysokości 32 316 złotych. Od tego momentu nagroda dla tego Dyrektora nieustannie rosła

2016 - 33 641 złotych

2017 - 34 700 złotych

2018 - 34 880 złotych

2019 - 37 433 złotych

2020 - 37 500 złotych

Oprócz oczywistego pytania: dlaczego tak dużo? Nasuwa się drugie pytanie: dlaczego nagroda dla Dyrektora Szczygielskiego tak bardzo różniła się od poprzednika?

No i jeszcze jedno pytanie, które zadajemy nieustannie: czy tak wygląda kryzys w ośrodkach egzaminowania?

Wystąpimy o sprawozdania finansowe WORD Warszawa do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

 

Nagrody dla Dyrektora WORD w Warszawie

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD