28 grudnia 2022

A tutaj pełna satysfakcja i zgoda z Zarządem Województwa. No nie wiemy jak zarządza zakładem Dyrektor WORD Przemyśl więc tutaj trochę znak zapytania trzeba postawić. Ale skoro pracownicy nie chcą S80 w WORD Przemyśl to musi być "chyba na pewno" dobrze w tym Ośrodku. Druga możliwość strach pęta nogi. My to rozumiemy obserwujemy co się dzieje w Ośrodkach od wielu lat.

Naszym brak nagród dla Dyrektora WORD Krosno, Dyrektora WORD Tarnobrzeg, Dyrektora WORD Rzeszów w pełni uzasadnione w związku ze sposobem zarządzania.

 

Nagrody dla Dyrektorów z Podkarpacia

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD