16 listopada 2020
Z serii: do czego są zdolni Dyrektorzy wobec egzaminatorów.
Z całą stanowczością mówimy NIE pomówieniom oraz nieprzestrzeganiu RODO
Nie ma naszej zgody na takie postępowanie.
Dość
Dość
Dość

 

Naruszenie dóbr osobistych w MORD Kraków?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD