25 stycznia 2024

30 stycznia 2024 do Ministerstwa jedziemy w następującym składzie:

Przewodniczący Organizacji - Radosław Banaszkiewicz (egzaminator)

Wiceprzewodnicząca Organizacji - Beata Rak - Kowalska (egzaminator)

Członek Organizacji - Tomasz Wiśniewski (instruktor)

Uprzedzając pytania i wątpliwości w kwestii: czemu w sprawie rozporządzenia egzaminatorów jedzie instruktor?

Odpowiadamy.

Bo instruktorzy mają takie samo prawo do wnoszenia uwag do rozporządzenia w sprawie egzaminów jak egzaminatorzy do przepisów w sprawie szkolenia kandydatów na kierowców. W związku z faktem, że naszymi członkami są również instruktorzy będziemy również zgłaszać propozycje zmian do procesu kształcenia przyszłych kierowców.

Celem naszej Organizacji jest dbanie o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Wydaje się on być wspólny zarówno dla egzaminatorów jak i instruktorów. 

 

Nasz skład na spotkanie z Ministrem Infrastruktury

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD