07 grudnia 2020

W związku z wieloma zastrzeżeniami co do zasad wyboru osób na poszczególne stanowiska w WORD Katowice uznaliśmy za stosowne napisać skargi do Państwowej Inspekcji Pracy i Zarządu Województwa Śląskiego. W wielkim skrócie na stanowisko sprzątaczki w WORD Katowice przeprowadza się rekrutację (publikuje się ogłoszenia o naborze) na stanowiska kierownicze już nie.

 

Nepotyzm w WORD Katowice?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD