19 marca 2021

Wobec wszystkich osób bądź instytucji, które pomówią naszą Organizację zostaną wytoczone powództwa.  Organizacja oświadcza, że:

- nie podjęła przeciwko Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu brudnej i wyrafinowanej kampanii psucia wizerunku oraz utrudniania bieżącej działalności statutowej 

- celem Organizacji jest obrona godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych zbiorowych i indywidualnych (art. 4 ustawy o związkach zawodowych) a nie wspieranie pozycji Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Polsce (w szczególności tych, których Dyrektorzy działają niezgodnie z obowiązującym prawem)

- nie narusza dóbr ośrodków egzaminowania, wykazuje natomiast niezgodne z prawem postępowania poszczególnych Dyrektorów takich zakładów

W związku z powyższym poniższe pismo doczeka się przeciwdziałania na płaszczyźnie prawnej.

 

 

Nie będzie kroku w tył, będzie w przód

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD