01 sierpnia 2022

Poniżej odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury z 29 lipca 2022 roku na interpelację Posła na Sejm RP Pani Iwony Arent w kwestii zmiany stawek wynagrodzeń egzaminatorów. W tym dokumencie należy wskazać 3 istotne wątki:

1. W ostatnim akapicie czytamy:

"Niezależnie od powyższego informuję, że Minister Infrastruktury na chwilę obecną nie planuje zmiany polegającej na kwotowym podwyższeniu stawek wynagrodzenia egzaminatorów"

Czyli wynika z tego pisma, że podwyżek stawek wynagrodzeń nie będzie?!

2. Egzaminatorzy mogą liczyć na zmianę w sposobie ustalania stawek dodatku zadaniowego.

3. Dyrektorzy mogą podnosić pensje egzaminatorom w ramach obowiązującego Rozporządzenia o wynagrodzeniach egzaminatorów.

Nie będzie zmiany stawek wynagrodzeń egzaminatorów?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD