12 listopada 2020
W związku z projektem zmian do Rozporządzenia w sprawie egzaminowania z 28 czerwca 2019 roku, które spowodują, że egzaminatorzy w WORD-ach wrócą do robienia "przerobu"🤬🤬🤬, wystosowaliśmy do Ministra Infrastruktury nasze propozycje. Można je zamknąć w kilku kluczowych stwierdzeniach:
1. Likwidacja egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B 😱
2. Likwidacja w Ośrodkach stanowiska egzaminatora nadzorującego😱😱
3. Wprowadzenie możliwości nieprzerywania egzaminu przez egzaminatora nawet w sytuacji gdy osoba ubiegająca się o prawo jazdy zrobi błąd krytyczny.😱😱😱
4. 8 egzaminów do przeprowadzenia w ciągu dnia pracy przez egzaminatora😱😱😱😱
5. Zmniejszenie ilości obowiązkowych zadań na egzaminie w ruchu drogowym.😱😱😱😱😱
Mamy nadzieję, że Minister Infrastruktury odstąpi od wprowadzenia zmian oczekiwanych przez Dyrektorów, a które będę niekorzystne dla obywateli i spowodują, że WORD-y wrócą do "mroków Średniowiecza" w egzaminowaniu. 🛑🛑🛑Poniżej nasze propozycje.

 

Nie dla zmian proponowanych przez Ministerstwo

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD