26 kwietnia 2021

Podejmowaliśmy wszelkie możliwe próby ugodowego zakończenia sporu. Niestety nasz pracodawca, którego władza nad pracownikami, wynika z "nominacji partyjnej", nie liczy się z głosem pracowników.

 

Osoby, które nie będą mogły przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, proszę o zapoznanie się poprzednimi artykułami (https://solidarnoscword.pl/katowice) opisującymi dotychczasowe traktowanie pracowników w WORD Katowice, zrozumiecie nas.

 

Z poważaniem,

Sebastian Białkowski

V-ce Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ Solidarność 80

w WORD-ach

Nie mamy innego wyjścia - ogłaszamy STRAJK w WORD Katowice od 10 maja 2021 r.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD